Wandelsportvereniging

Koninklijke Marine

Inschrijfformulier wandeltochten

 DIT FORMULIER IS EXCLUSIEF VOOR LEDEN WSVKM EN WSVKLU

 

GEGEVENS VAN DE WANDELTOCHT

Plaats van de wandeling:

 

Land van de wandeling:

 

 

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Naam:

 

Telefoon vast:

 

Voorletter(s):

 

Telefoon mobiel:

 

Voornaam(paspoort)

 

Telefoon bij nood:

 

Roepnaam:

 

Registratienummer:

 

Geboortedatum:

 

Personeelsnummer:

 

Geboorteplaats:

 

Paspoortnummer:

 

Adres:

 

E-mail adres:

 

Postcode:

 

Rijbewijs j/n

 

Woonplaats:

 

 

 

IBAN:

 

 

 

GEGEVENS BENODIGD VOOR DE INSCHRIJVING

Te lopen afstand:

 

Hoeveelste deelname (beloning):

 

Bijzonderheden:

 

 

 

Door ondertekening(betaling) verklaart u zich op de hoogte te hebben gesteld van de voorwaarden die worden gesteld om aan deze tochten deel te mogen nemen.

Deze voorwaarden staan op pagina 2 dan wel op de achterzijde van dit document.

De gegevens op dit document zullen alleen bekend worden gesteld aan de reisleider(s) en de vervoersorganisatie

 

ONDERTEKENING (in geval van inschrijving partner/kind tekent het actieve/FLO lid)

Naam:

     

Datum:

     

Plaats:

     

Handtekening:

     

 

Uw betaling wordt als handtekening geaccepteerd

Het is belangrijk dat u het formulier volledig invult.

Een niet volledig ingevuld formulier kan lijden tot uitsluiting van deelname aan de desbetreffende tocht.

 

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN WANDELTOCHTEN

 

LID ZIJN VAN WSVKM OF WSVKLU

 

1. Wijze van inschrijven:

·         Na het lezen van deze toelichting dient u het inschrijfformulier volledig in te vullen en te “ondertekenen”. Dit formulier zendt u vervolgens aan de coördinator:

R.W.J. Burggraaff

Koningdwarsstraat 138

1781LC Den Helder

Of per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Indien u het inschrijfformulier per e-mail instuurt, wordt uw betaling als handtekening gezien, daar deze bewust met handtekening dan wel een transactiecode bij bank of giro wordt uitgevoerd.

·         Vervolgens maakt u zo spoedig mogelijk het inschrijfbedrag over op:
 IBAN: NL33 INGB 0009 1953 17

t.n.v. Wandelsportvereniging Koninklijke Marine

·         Uw inschrijving is alleen geldig indien uw inschrijfformulier en het inschrijfgeld vóór het sluiten van de inschrijftermijn is ontvangen.

2. Acceptatie inschrijving:

·         De criteria voor inschrijving zijn overeengekomen in samenspraak met de WSVKlu.

·         Indien uw inschrijving wordt geaccepteerd, ontvangt u, z.s.m. na de sluitingsdatum een acceptatiebrief/ e-mail met aanvullende informatie.

·         Indien uw inschrijving niet wordt geaccepteerd, wordt u hierover, z.s.m. na de sluitingsdatum geïnformeerd.

 

3. Gegevens betreffende het inschrijfgeld:

·         Het inschrijfgeld bestaat uit een vaste en een variabele som, waarbij de vaste som betrekking heeft op de op voorhand gemaakte kosten en/of lasten waartoe de WsVKM en/ of WSVKlu zich hebben verplicht.

·         Door onvoorziene omstandigheden kan een naheffing worden gedaan op het initiële inschrijfgeld.

·         Bij niet-acceptatie vindt volledige restitutie van het inschrijfgeld plaats.

·         Gaat de reis, om onvoorziene omstandigheden, niet door, dan vindt restitutie van het inschrijfgeld plaats, verminderd met de eventueel gemaakte kosten.

·         Indien men zich, na de sluitingsdatum, terugtrekt, geldt het volgende:

o    Het vaste gedeelte van het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.

o    Het variabele deel van het inschrijfgeld wordt wel gerestitueerd.

o    De WSVKlu verleend restitutie conform ARVN-voorwaarden.

o    Indien door één van de partijen een vervanger kan worden gevonden, die aan alle gestelde criteria voldoet, wordt het inschrijfgeld onderling verrekend.

4. Overige gegevens:

·         Zowel de WsVKM en/of de WSVKlu kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door of aan deelnemers van het door de WsVKM en/of de WSVKlu georganiseerd evenement. Derhalve wordt u ten zeerste aangeraden een reisverzekering en annuleringsverzekering voorafgaand aan het evenement af te sluiten.

·         Indien er omstandigheden zijn, van welke aard dan ook, welke tot problemen kunnen leiden tijdens het evenement, dient u dit persoonlijk kenbaar te maken bij de reisleider.

 

Indien u het volledig eens bent met het gestelde in deze toelichting, kunt u het formulier invullen, ondertekenen (overboeken inschrijfgeld) en aan bovenstaande functionaris toezenden.