Wandelsportvereniging

Koninklijke Marine

Doelstelling

De Wandelsportvereniging Koninklijke Marine heeft tot doel de wandelsport onder personeelsleden van de Koninklijke Marine, hun geregistreerde partners en kinderen te stimuleren.

We doen dit door:

  • 1. Het jaarlijks organiseren van een beperkt aantal groepsreizen naar meerdaagse wandeltochten voor Marinepersoneel en leden van de WsVKM. De tochten waar we in het voorjaar aan deelnemen zijn tevens bedoeld als
  •     vooroefening voor de 4-Daagse van Nijmegen.
  • 2. Het coördineren van inschrijvingen van onze leden voor de groepsreizen die de Wandelsportvereniging Koninklijke Luchtmacht organiseert.
  • 3. Het organiseren van een twee eigen wandeltochten:
    • Narcissentocht
    • Napoleon Bonaparte tocht
  • 4. Het coördineren van deelname aan en carpoolen naar wandeltochten die niet onder de groepsreizen vallen.
  • 5. Het informeren van de leden over wandeltochten via deze website.